บทคาม

บัตรเลือกตั้ง : ใบเดียวหรือสองใบ (Election bollot: one-card or two-card)

 บุญส่ง ชเลธร

Abstract

                   การเลือกตั้งคือตัวชี้วัดที่สำคัญของการปกครองว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยหรือยัง หรือเป็นในระดับใด แต่ที่ผ่านมา 28 ครั้งนับแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ระบบการเลือกตั้งของไทยก็ยังไม่เคยอยู่นิ่ง มีการแก้ไขปรับแปลงอยู่ตลอดเวลา มิพักต้องพูดถึงว่าในบางช่วงที่บ้านเมืองตกอยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการ การเลือกตั้งกลายเป็นการแต่งตั้ง และเสียงของประชาชนในหลาย ๆ หน ก็ถูกทำให้เป็นสินค้าที่ใครซื้อหาได้มากกว่าก็อ้างตัวว่าเป็นผู้ชนะที่มาจากเสียงประชาชนได้โดยปราศจากความละอาย ระบบการเลือกตั้งของไทยจึงยังมิได้สะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชน ในความพยายามที่จะทำให้เสียงของประชาชนสามารถสร้างพรรคการเมืองที่เข็มแข็งได้ในการเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 ก็ยังปรากฎข้ออ่อนอีกมาก เมื่อมาปรับเปลี่ยนเป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ปี 2560 ก็ยังมีจุดด้อยจากการคิดคำนวณที่นั่งในสภาฯ จากคะแนนที่ได้รับ ทำให้ความน่าเชื่อถือในระบบเลือกตั้ง กลายเป็นคำถามที่ประชาชนคลางแคลงใจ จนมาถึงเดือนกันยายน 2564 ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งอีกครั้ง เพื่อรองรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงอีกไม่แพ้กัน บทความชิ้นนี้เป็นความพยายามที่จะสรุปให้เห็นถึงข้ออ่อนของการเลือกตั้งในสองสามครั้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และพยายามเสนอทางออกจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตKeyword : การเลือกตั้ง, บัตรใบเดียว, บัตรสองใบ

Download :  PDF Full Text