สารจากคณบดี

               วารสารวิชาการ นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ( เดือน มกราคม –  มิถุนายน 2564 ) เป็นฉบับที่ทีมงานทำงานท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่เข้ามาในระลอกที่ 3 ซึ่งสถานการณ์หนักกว่า 2 ครั้งผ่านมา  เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่กระจายของ เชื้อโควิด - 19 มหาวิทยาลัยได้ให้ WFH ต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ประสานงาน และได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโดยระดมบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มาให้บริการทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และด้วยการบริหารงานอย่างเป็นระบบการบริการสังคมจึงสร้างความพอใจ และลดภาระของรัฐไปได้ส่วนหนึ่งโชคดีของมหาวิทยาลัยรังสิตที่อยู่ท่ามกลางชุมชนเมืองเอกและตำบลหลักหกซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีประวัติศาสตร์และเคยผ่านวิกฤติที่รุนแรงและประคับประคองจนผ่านพ้นเหตุการณ์สำคัญๆได้เป็นอย่างดี ล่าสุดก็เป็นกรณีน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 

        วิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้เราจึงเชื่อมั่นว่าชุมชนหลักหกและมหาวิทยาลัยรังสิตจะร่วมกันฟันฝ่าวิกฤติรอบนี้ไปได้เป็นอย่างดีเฉกเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์การทำงานแบบ WFH วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมได้ใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมดทั้งเทคโนโลยี กำลังคน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจนวารสารฉบับนี้คลอดออกมาได้ตามกำหนดซึ่งต้องขอขอบพระคุณนักวิชาการทุกท่านผู้มีจิตกุศลรังสรรค์บทความวิชาการที่มีคุณค่าออกมาให้ปรากฏสู่สายตาผู้อ่านอีกคำรบหนึ่งนอกจากนักวิชาการผู้รังสรรค์บทความแล้วผู้ที่จะอดกล่าวถึงไม่ได้คือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาอ่านบทความให้อย่างตั้งอกตั้งใจและให้การประเมินอย่างมีคุณค่าทางวิชาการ ซึ่งทีมงานวารสารนวัตกรรมสังคมต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ความเปลี่ยนแปลงดำเนินผ่านเราไปทุกวี่วันและทุกขณะ มีทั้งเรื่องดี และเรื่องร้าย  แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เราคนไทยทุกคนก็จะประคับประคองซึ่งกันและกันมหาวิทยาลัยยังทำหน้าที่อยู่เคียงข้างกับประชาชนให้สมกับเป็นขุมพลังแห่งปัญญาและศักยภาพเพื่อสังคมธรรมาธิปไตยเพื่อการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอหน้ากันDownload :  PDF Full Text