วารสารนวัตกรรมสังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

            วารสาร“นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เดือน กรกฎาคม–  ธันวาคม 2563)

      เป็นฉบับที่ทีมงานทำงานกันด้วยความผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด และเตรียมปิดต้นฉบับพร้อมวางแผนเตรียมรับวาระแห่งความสุขสันต์หรรษาในการเฉลิมฉลองกับปีเก่า 2563 ที่กำลังจะผ่านไป และต้อนรับกับปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะเข้ามา

          แต่สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ก็เกิดขึ้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 กลับคืนสู่สังคมไทยอีกครั้ง และแพร่ระบาดไปในหลายจังหวัดอย่างรวดเร็ว จนต้องปิดล็อคดาวน์เป็นพื้นที่ควบคุม บรรดาผู้ประกอบการร้านค้า สถานที่ให้บริการต่าง ๆ ที่เพิ่งจะฟื้นคืนตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ในรอบแรก ก็กลับทำท่าจะล้มฟุบอีกครั้ง มีบางกระแสที่อยากจะฝืนมาตรการล็อคดาวน์ เพราะแม้ว่าจะปิดกิจการแต่ก็ไม่สามารถหลุดจากวงจรหนี้และดอกเบี้ย แต่ถ้าฝืนคำสั่งเปิดกิจการก็ไม่รอดอยู่ดี สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้ประกอบการเสมือนตกที่นั่งตายทั้งเป็น 

          อย่างไรก็ตาม ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปบนการประคับประคองซึ่งกันและกัน ทุ่มเทความรู้ ความสามารถและสรรพกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อรักษาชีวิตสังคมให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ และวารสารวิชาการนวัตกรรมสังคม ซึ่งเผยแพร่ในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ก็ขอโอกาสทำบทบาทและหน้าที่ในการนำเสนองานทางวิชาการโดยทีมงานทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับสังคมในการเดินหน้าต่อไปในท่ามกลางสถานการณ์อันยากลำบากนี้ ด้วยความเชื่อมั่นว่าด้วยกำลังจิตอันกล้าแข็งและตั้งมั่นของทุกคนในชาติ จะนำพาให้พวกเราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน     

ดร.สุริยะใส กตะศิลา
 คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
 มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

สารบัญ

กฎหมายมีไว้ทำไม? (What Does the Laws Matter?)


พันตำรวจตรี ดร.ชวนัสถ์ เจนการ

 PDF Full Text      Abstract


ศาสนาและสิทธิมนุษยชนต่อโทษประหารชีวิต (Religion and human right about death penalty)


เศรษศิลป์ พรมพะเนาว์ และดร.เอกพจน์ คงกระเรียน

 PDF Full Text      Abstract