วารสารนวัตกรรมสังคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

      วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ( เดือน มกราคม –  มิถุนายน 2564 ) เป็นฉบับที่ทีมงานทำงานท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่เข้ามาในระลอกที่ 3 ซึ่งสถานการณ์หนักกว่า 2 ครั้งผ่านมา  เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่กระจายของ เชื้อโควิด - 19 มหาวิทยาลัยได้ให้ WFH ต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ประสานงาน และได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโดยระดมบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มาให้บริการทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และด้วยการบริหารงานอย่างเป็นระบบการบริการสังคมจึงสร้างความพอใจ และลดภาระของรัฐไปได้ส่วนหนึ่ง

    โชคดีของมหาวิทยาลัยรังสิตที่อยู่ท่ามกลางชุมชนเมืองเอกและตำบลหลักหกซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีประวัติศาสตร์และเคยผ่านวิกฤติที่รุนแรงและประคับประคองจนผ่านพ้นเหตุการณ์สำคัญๆได้เป็นอย่างดี ล่าสุดก็เป็นกรณีน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554

 วิกฤติโควิด-19ครั้งนี้เราจึงเชื่อมั่นว่าชุมชนหลักหกและมหาวิทยาลัยรังสิตจะร่วมกันฟันฝ่าวิกฤติรอบนี้ไปได้เป็นอย่างดีเฉกเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์การทำงานแบบ WFH วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมได้ใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมดทั้งเทคโนโลยี กำลังคน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจนวารสารฉบับนี้คลอดออกมาได้ตามกำหนดซึ่งต้องขอขอบพระคุณนักวิชาการทุกท่านผู้มีจิตกุศลรังสรรค์บทความวิชาการที่มีคุณค่าออกมาให้ปรากฏสู่สายตาผู้อ่านอีกคำรบหนึ่ง

   นอกจากนักวิชาการผู้รังสรรค์บทความแล้วผู้ที่จะอดกล่าวถึงไม่ได้คือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาอ่านบทความให้อย่างตั้งอกตั้งใจและให้การประเมินอย่างมีคุณค่าทางวิชาการ ซึ่งทีมงานวารสารนวัตกรรมสังคมต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

       ความเปลี่ยนแปลงดำเนินผ่านเราไปทุกวี่วันและทุกขณะ มีทั้งเรื่องดี และเรื่องร้าย  แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เราคนไทยทุกคนก็จะ  ประคับประคองซึ่งกันและกันมหาวิทยาลัยยังทำหน้าที่อยู่เคียงข้างกับประชาชนให้สมกับเป็นขุมพลังแห่งปัญญาและศักยภาพเพื่อสังคมธรรมาธิปไตยเพื่อการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอหน้ากัน

                                                     

                                                                                                                                                           ดร.สุริยะใส กตะศิลา

                                                                                                          คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
                                                                                                            มหาวิทยาลัยรังสิต

                                           

ดาวน์โหลด

สารบัญ

การบริหารจัดการตามหลักการธรรมาภิบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย (Good Governance of Government Lottery in Thailand)


สุภิรัตน์ ศรีพุทธางกูร ปรีชา ดิลกวฒุิสิทธิ์ และรัตพงษ์ สอนสุภาพ 

 PDF Full Text      Abstract